Privaatsuspoliitika

Veebipoe mydentity.eu isikuandmete vastutav töötleja on ID Color OÜ, address Pirita tee 20 P, Tallinn 10127, registrikood 14613686, tel +372 50 25 133 ja e-post info@mydentity.eu.

Kogutud isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
• isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
• ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
• pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
• isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
• veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus
• isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
• isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse:
• isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks;
• nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale;
• kulleriga kohale toimetatava kauba puhul edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress;
• kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks;
• isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
• isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
• juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
• veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
• isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
• mydentity.eu veebipoe isikuandmete volitatud töötlejad on Maksekeskus AS, AS Eesti Post (Omniva) ja Zone Media OÜ.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kliendil on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel (info@mydentity.ee).

Säilitamine:
• veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks;
• maksete ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni;
• raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel (info@mydentity.ee). Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated
E-posti aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega (info@mydentity.ee).

Küpsised
E-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.
E-poes kasutatakse järgmisi küpsiseid:
• seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist;
• püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-poes;
• kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumine
mydentity.eu veebilehte kasutades nõustute te meie interneti privaatsuspoliitika põhimõtete ja tingimustega ning olete nendega tutvunud. Jätame endale õiguse vajadusel täiendada ja muuta privaatsuspoliitika tingimusi, teavitades sellest kõiki mydentity.eu andmebaasis olevaid isikuid.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@mydentity.eu). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Kontakt
ID Color OÜ, 
Pirita tee 20 P, Tallinn 10127
registrikood 14613686
tel +372 50 25 133
e-post info@mydentity.eu

Categories